Prosedur Refinance Rumah

Prosedur Refinance Rumah

Di bawah adalah prosedur refinance rumah yang perlu anda lakukan. Tim RefinanceRumah.com tidak akan memproses borang yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat refinance.

Oleh itu kerjasama anda bagi mengikut prosedur di bawah amat-amat dihargai.

#1. Info Pinjaman Bank

Dapatkan maklumat terkini berkenaan pinjaman seperti baki pinjaman terkini, kadar interest, penalti sekiranya ada. Boleh berhubung dengan bank bagi dapatkan anggaran baki yang tinggal.

#2. Info Rumah

Sediakan maklumat berkenaan rumah seperti alamat penuh, luas tanah, luas bangunan, detail renovation serta kos.

#2. Pilih Objektif Refinance Rumah

Pilih objektif refinance rumah seperti dapatkan wang tunai, tutup hutang-hutang jahat, berhijrah ke perbankan Islamik dan lain-lain. Detail lanjut klik button di bawah.

[thrive_link color=’orange’ link=’https://refinancerumah.com/kelebihan-refinance-rumah/’ target=’_blank’ size=’medium’ align=”]Borang Refinance[/thrive_link]

#3. Borang Permohonan

Isi Borang Refinance Rumah. Klik button di bawah

[thrive_link color=’orange’ link=’http://apps.refinancerumah.com/index.php/cms/refinance’ target=’_blank’ size=’medium’ align=”]Borang Refinance[/thrive_link]

#4. Dokumen

Sediakan dokumen yang diperlukan seperti di bawah. detail

[thrive_link color=’orange’ link=’https://refinancerumah.com/dokumen/’ target=’_blank’ size=’medium’ align=”]Borang Refinance[/thrive_link]

#5. Proses Permohonan Bank

Tim RefinanceRumah.com akan menghubungi anda bagi proses selanjutnya. Sekiranya borang yang diisi tidak lengkap, permohonan anda akan diabaikan.

Pastikan anda memenuhi syarat-syarat refinance rumah. Syarat refinance rumah layari Syarat-Syarat Refinance Rumah

Leave a Reply