Berikut adalah Dokumen yang diperlukan : Bekerja Gaji Tetap
 1. Kad Pengenalan
 2. Slip Gaji 3 Bulan Terkini
 3. Penyata Bank 3 Bulan Terkini
 4. Cukai Pendapatan & Resit Bayaran
 5. Penyata KWSP
 6. Surat Perjanjian Jual Beli (S&P)
 7. Surat Tawaran Pembiayaan (LO)
 8. Penyata Baki Hutang
 9. Geran
Bekerja Gaji Berdasar Komisen / Jualan
 1. Kad Pengenalan
 2. Penyata Komisen / Pendapatan / Baucer Bayaran 6 bulan – 12 bulan *
 3. Penyata Bank 6 bulan – 12 bulan *
 4. Cukai Pendapatan & Resit
 5. Penyata KWSP
 6. Surat Perjanjian Jual Beli (S&P)
 7. Surat Tawaran Pembiayaan (LO)
 8. Penyata Baki Hutang
 9. Geran
Perniagaan Milikan Tunggal (Sole Prop)
 1. Kad Pengenalan
 2. Borang D
 3. Penyata Komisen / Pendapatan 6 bulan – 12 bulan *
 4. Penyata Bank Perniagaan & Individu bagi 6 bulan – 12 bulan *
 5. Cukai Pendapatan & Resit *
 6. Penyata KWSP
 7. Surat Perjanjian Jual Beli (S&P)
 8. Surat Tawaran Pembiayaan (LO)
 9. Penyata Baki Hutang
 10. Geran
Syarikat Sdn Bhd
 1. Kad Pengenalan
 2. Penyata Bank Syarikat & Individu 6 bulan
 3. Memorandum & Article Association (MAA)
 4. Borang 24
 5. Borang 49
 6. Audited Statement
Nota:
 • Dokumen sokongan yang boleh digunakan seperti Perjanjian Sewa Rumah (tenancy agreement), akaun simpanan, saham dan deposit tetap.
 • Maklumat lanjut atau pertanyaan berkenaan dokumen yang diperlukan, sila hubungi pihak kami.