Cara Dapatkan Baki Pembiayaan

Perkara penting yang perlu diambil perhatian ialah dapatkan baki hutang terkini daripada bank. Terutamanya bagi anda yang merancang membuat pembiayaan semula bagi baki pinjaman atau pembiayaan.

Bagi yang ingin mendapatkan lebihan tunai, baki pinjaman juga penting. Ini akan memberi gambaran awal berapa wang tunai yang akan diperolehi nanti.

Setiap tahun pihak bank akan menghantar penyata pembiayaan kepada kita. Tetapi bukan baki di penyata ini yang diperlukan. Sebab maklumat dalam penyata ini berdasarkan tempoh pinjaman yang diluluskan pada peringkat awal.

Baki yang diperlukan adalah baki penjelasan awal atau early settlementBagi dapatkan baki penjelasan awal ini, anda hanya perlu hubungi cawangan bank yang menguruskan pembiayaan atau talian khidmat pelanggan.

Bagi anda yang merancang nak buat pembiayaan semula, lakukan langkah awal dengan hubungi bank bagi dapatkan baki pembiayaan.